Preston North End

Preston North End

      0 - 2 Hạng nhất Anh

Hạng nhất Anh
      0 - 2

Tỷ lệ Châu Á 0.93*0/0.5*0.95
Tỷ lệ Châu Âu 2.21*3.10*3.25
Tài Xỉu -0.93*2/2.5*0.79
Millwall FC

Millwall FC

Tỷ lệ Châu Á 0.93*0/0.5*0.95
Tỷ lệ Châu Âu 2.21*3.10*3.25
Tài Xỉu -0.93*2/2.5*0.79