Manchester City

Manchester City

      3 - 0 Ngoại hạng Anh

Ngoại hạng Anh
      3 - 0

Tỷ lệ Châu Á -0.98*1.5*0.86
Tỷ lệ Châu Âu 1.35*5.30*8.00
Tài Xỉu 0.95*3*0.91
Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur

Tỷ lệ Châu Á -0.98*1.5*0.86
Tỷ lệ Châu Âu 1.35*5.30*8.00
Tài Xỉu 0.95*3*0.91